תקנון

מבוא

 1. אתר אס.בי עגלות (להלן:"האתר") מופעל ע"י שלומי בסון ת"ז 300613437 (להלן: "המפעיל") שכתובתו פטרסון 3 תל אביב-יפו ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת עגלות למכונת כביסה (להלן: "המוצר").
  • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
  • המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  • התקנון מהווה חוזה מחייב בינך (להלן: "הלקוח") לבין המפעיל.

הרכישה

 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
  • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
  • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
  • המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתו.
  • המפעיל רשאי לבטל את העסקה עם הלקוח מכל סיבה בתוך 72 שעות ממועד הרכישה ולהחזיר ללקוח את כספו במידה והועבר תשלום למפעיל.

החזרות וביטולים

 1. ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום רכישת המוצר או קבלתו, באמצעות פניה בדואר אלקטרוני למפעיל בכתובת b6875849@gmail.com או באמצעות הודעה דרך האתר.
  • ביטול העסקה יהיה בתוקף לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהמפעיל המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
  • במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר למפעיל כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.
  • החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 ימים מיום קבלת המוצר.
  • במקרה של ביטול העסקה, יחזיר המפעיל ללקוח את  התשלום ששילם הלקוח עבור המוצר בניכוי דמי ביטול של 5% וכן בניכוי עמלת סליקה ששילם המפעיל.
  • מובהר כי בכל מקרה לא יוחזר ללקוח דמי המשלוח, וכי דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר.
  • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר, המפעיל לא יטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר

 1. המפעיל יספק את המוצר ללקוח לכתובת בישראל שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר המכירות, תוך 7 ימי עסקים (ללא ימי שישי ושבת). 
  • באזורים חריגים כגון האזורים שמעבר לקו הירוק, זמן האספה יהיה עד 10 ימי עסקים.
  • המשלוח יבוצע ע"י המפעיל או באמצעות צד שלישי.
  • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, מפעיל האתר יהיה רשאי לספק את המוצר ללקוח במקום סמוך בתיאום מראש עם הלקוח.
  • המפעיל לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.
  • באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממחסן המפעיל באופן עצמאי בתיאום מראש עם המפעיל ובתנאי שהלקוח ציין בעת ההזמנה כי ברצונו לאסוף את המוצר באופן עצמאי ממחסן המפעיל.
  • איסוף עצמי של המוצר יבוצע לא יאוחר מ-10 ימים מיום ביצוע הרכישה אלא אם כן המפעיל אישר להאריך את מועד האיסוף.
  • המפעיל או מי מטעמו יהא רשאי לדרוש פרטים מזהים כגון הצגת תעודת זהות ו/או כרטיס אשראי לצורך אספקת המוצר.
  • הלקוח ימסור למפעיל הודעה בדבר עיכוב באספקת המוצר תוך זמן סביר.
  • המפעיל או מי מטעמו אינם יהיו אחראים כלפי הלקוח בגין איחור שאינו עולה על 6 ימי עסקים ממועד שהלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר.

שירות לקוחות

 1. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 03-6364333.

אחריות ושירות

 1. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר לא נגרמו ע"י הלקוח.
  • האחריות למוצר ניתנת לתקופה של שנה אחת מיום הרכישה אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
  • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות אתר מכירות.
  • המפעיל שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
  • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום או להחזר כספי, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.
  • החבות הכוללת של המפעיל ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
  • אחריות המפעיל לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה ו/או בלתי סבירה.
  • המפעיל לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת.
  • המפעיל לא יהא אחראי לעולות בין צדדים שלישיים.
  • האחריות למוצר ניתנת ע"י יצרן/יבואן המוצר ולא ע"י המפעיל.
  • על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.
  • מובהר כי המפעיל אינו יצרן או יבואן המוצר .
  • אין באמור בכדי לגרוע מהוראות חוק שאין להתנות עליהן, לרבות ההוראות המחייבות בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
  • לקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר בטלפון 03-6839720 או באמצעות דואר אלקטרוני b6875849@gmail.com.

שונות

 1. התמונות והסרטונים באתר נועדו להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים בין התמונות והסרטונים המוצגים באתר לבין המוצר הנמכר.
  • המפעיל לא יהא אחראי בגין נזקים כתוצאה מפעולות לא חוקיות שיבצעו צדדים שלישיים באתר ללא הסכמתו.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. המפעיל כמו גם גורמי משנה נוספים הפועלים מטעם המפעיל ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאים להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
  • המפעיל נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת המפעיל ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהא המפעיל אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • המפעיל מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לו ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
  • באישור התקנון יש משום הסכמה למפעיל או למי מטעמו לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של המפעיל. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של המפעיל שלח למפעיל דואר אלקטרוני עם המילים  "הסר מרשימת תפוצה"
  • באמצעות לחיצה על כפתור אישור התקנון ו/או קריאת התקנות אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של המפעיל
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם המפעיל.

דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן